Wednesday, May 19, 2004

Nakakatakot

Ewan ko nga ba kung bakit ba para akong takot ngayon. Katulad ako ng isang batang nawawala sa palengke. Nasaan ang aking magulang? Yaya, nasaan ka?

Isang dahilan siguro ay ang nalalapit na oras para ang aking pinagtatrabahuhan ay maging isang maliit na kumpanya. Kagagaling ko lang sa isang maliit na kumpanya na nagsasara ngayong Mayo. Natanggal ako sa trabaho nuong Oktubre. Ayaw kong matangal sa trabaho ulit.

Kaya nga ako nagpupursigeng habaan ang oras na ginagawa ko sa aking trabaho. Dahil natatakot akong matanggal muli. Pero sa tutuo lang, ayoko na talaga ng mga stress sa trabaho. Kasi nga, hindi naman talaga maganda o wasto ang katuwiran ng kinagagalingan ng stress. Puro pekeng kailanganin. Kung tinitingnan ng pamahalaan ang aking pinagtatrabahuhan, hindi naman nila titingnan ang mga aming inaabala. Sila ay titingin sa ekis. Inaakaso namin ang mga bilog.

Ewan ko nga ba.

No comments: